Vragen? 0519 - 222 600 of mail naar info@company7.nl

Prijsverhogingen door schaarste op grondstofmarkt

De prijzen van materialen in allerlei branches zijn de laatste tijd wereldwijd flink verhoogd. Houd daarom de komende tijd rekening met prijsverhogingen op producten en materialen.

Extra druk op Europese leveranciers door toegenomen vraag
De prijsstijging heeft meerdere oorzaken. Allereerst de coronacrisis. Door de lockdowns moesten veel Aziatische leveranciers hun productie tijdelijk afbouwen of zelfs stopzetten. Hierdoor kwam er meer druk te liggen op Europese leveranciers. De vraag naar grondstoffen stijgt terwijl het aanbod afneemt: ze worden schaarser en dus duurder.

Sterk gestegen container- en transportkosten

Een andere oorzaak is een stijging van de container- en transportkosten. Er is een tekort aan containers voor export van buitenlandse grondstoffen naar Nederland. Containerleveranciers kunnen de snel toegenomen vraag niet aan.

Onze leveranciers verhogen hun prijzen, dus wij ook

Als gevolg van deze ontwikkelingen verhogen onze leveranciers hun prijzen. Dit is al gaande en zal zich naar alle waarschijnlijkheid de komende tijd verder doorzetten. Wij zullen onze prijzen hierdoor ook moeten verhogen. Houd de komende tijd dus rekening met prijsverhogingen op onze producten en materialen. Natuurlijk verhogen we alleen daar waar nodig is de prijzen. Dit gaat 1 op 1 om de prijsverhogingen die onze leveranciers doorvoeren.

Leuker kunnen we het helaas niet maken..